Doelstellingen

De Stichting Tuuntje, voedseltuin Westerkwartier stelt zich als doel het versterken van de sociale cohesie en de kracht van de samenleving (burgerparticipatie) en daarmee onder meer het verlichten van de armoede te bevorderen en sociale uitsluiting te verminderen.

Door omstandigheden komen sommige mensen (tijdelijk) moeilijk mee in onze maatschappij, maar willen ze wel degelijk deel uitmaken van die maatschappij en daaraan hun bijdrage leveren. Met Tuuntje willen we juist die mensen aanmoedigen om (onder begeleiding) weer het beste in zich zelf naar boven te halen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hierbij is het streven dat mensen die bij Tuuntje aan het werk zijn op termijn weer zodanig opbloeien dat ze ‘zelfstandig’ onderdeel kunnen zijn van de maatschappij. Op dat moment zullen zij Tuuntje dan (deels) verlaten.

Tuuntje