Uitgangspunten

* De Stichting is onafhankelijk en neutraal : Ons staat voor ogen een samen redzame samenleving te bevorderen. Meetellen en meedoen ongeacht identiteit en cultuur, zijn kernwaarden bij Tuuntje.

* Tuuntje werkt laagdrempelig en flexibel, maatwerk is vanzelfsprekend. Tuuntje levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de regio en hoopt te inspireren tot meerdere lokale initiatieven.

* De Stichting heeft geen winstoogmerk. De exploitatie van de Stichting is afhankelijk van subsidies, donaties en giften.

* De Stichting is niet gericht op winst, een ANBI stautus (Algemeen Nut Beogende Instelling) zit in de aanvraagprocedure. Giften aan Tuuntje zijn t.z.t. binnen de fiscale regels aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting).

* Alle geproduceerde groenten worden geleverd aan de Voedselbanken.

* De bestuurlijke werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij ontvangen geen enkele (onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden.

* Twee parttime ervaren beroepskrachten zorgen voor de begeleiding van vrijwillige medewerkers bij de teelt en coördinatie van de werkzaamheden.

Tuuntje