Giften

Wij hopen dat u het sociaal maatschappelijke belang van Tuuntje onderschrijft. Daarnaast hopen we dat u enthousiast bent over onze uitgangspunten om verse groenten en fruit voor voedselbanken te telen.

U kunt Tuuntje niet alleen steunen door actief mee te werken op de tuin, ook financiële ondersteuning is van harte welkom. Tuuntje heeft dagelijkse kosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekering etc.

Daarnaast zijn er terugkerende kosten voor:

  • Aanschaffen materialen en gereedschappen
  • Voorlichting en PR
  • Aanschaf zaai- en pootgoed
  • Onderhoud kassen en kweektafels
  • Verdere ontwikkeling en professionalisering van Tuuntje

Alle giften en donaties worden voor bovenstaande ingezet. Zonder uw hulp kunnen we geen gezonde groenten kweken.

Giften zijn welkom op bankrekening NL25RABO0315735090 ten name van Stichting Tuuntje, voedseltuin Westerkwartier.

KvK nr: 72611685 RSIN nr: 859173276

Tuuntje